ZPH Plonex - logo top1 Top2
Powrót do strony głównej Oferta Kontakt naw1 Zdjęcie
Oferta

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY PLONEX Sp. z o.o.

ADRES:

ul. Łopuszańska 49/53
02-232 Warszawa

SĄD REJESTROWY:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
KRS Nr: 0000170435

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:

300.000,- zł

TELEFON/FAX:

(022) 846 69 47,
(022) 868 55 48

NIP:

PL 1180062893

E-MAIL:

zphplonex@neostrada.pl

STRONA INTERNETOWA:

www.plonex.pl

/ Koparka cd

Oddział - ZAKŁAD HYDRAULIKI w Ostrowi Mazowieckiej

ADRES:

ul. Lubiejewska 79
07-300 Ostrów Mazowiecka

TELEFON:

(029) 745 17 77

FAX:

(029) 746 34 65

E-MAIL:

plonexostrow@neostrada.pl

© 2013, ZPH PLONEX Sp. z o.o.

Polityka prywatności
Zapraszamy